PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

Posiadamy własne laboratorium techniki dentystycznej, co pozwala naszym Stomatologom i Technikom Dentystycznym na bliską współpracę w celu zapewnienia najlepszego efektu wykonywanych prac. Protetyka obejmuje swym zakresem odbudowę utraconych tkanek zęba lub całych zębów. Utrata nawet pojedynczego zęba nie jest obojętna dla całego układu żucia. Zęby stanowią spójny zespół i wszelkie braki w uzębieniu mogą prowadzić do przesuwania i obracania się zębów, „wydłużania się” zębów przeciwstawnych, a nawet do zaniku kości. Może to spowodować utratę kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

  • Zabiegi wykonywane w ramach protetyki stomatologicznej to między innymi:
  • korony porcelanowe
  • korony i mosty pełnoceramiczne
  • korony na podbudowie tlenku cerkonu
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • licówki
  • protezy szkieletowe
  • protezy całkowite