RADIOLOGIA

Nasza klinika posiada własną pracownię RTG, która umożliwia natychmiastowe otrzymywanie wyników badań oraz diagnostykę. Możliwe jest przeprowadzenie bardzo szczegółowej analizy badanego obszaru.

Nasze nowoczesne urządzenie pozwala na zmniejszenie dawki promieniowania nawet 9-krotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia RTG. Jest to szczególnie istotne w leczeniu wymagającym wielokrotnego powtarzania zdjęć, np. w przypadku leczenia kanałowego.